top of page

Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen rekisteriseloste.

1.Rekisterinpitäjä

Tmi Toni Vilander
Vainionkuja 87, 21330 Lieto
Y-tunnus: 2826057-6

2. Rekisterin yhteyshenkilö

Rekisterinpitäjä
Toni Vilander
Puhelin: 050 551 3400
Sähköposti: toni.vilander@gmail.com

3. Rekisterin nimi

Coach Vilanderin asiakas- ja markkinointirekisteri

4. Henkilötietojen käyttötarkoitus ja peruste

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraaviin tarkoituksiin.

  • Asiakassuhteiden ja asiakaspalvelun ylläpitoon

  • Sopimuksenmukaisten ja lainmukaisten velvoitteiden täyttämiseksi

  • Liiketoiminnan ylläpitämistä sekä kehittämistä varten

  • Viestintää sekä markkinointia varten

Henkilötietojen käsittelyn ensisijaisena perusteena ovat asiakas- ja sopimussuhde, rekisterin pitäjän oikeutettu etu tai rekisteröidyn antama suostumus.

5. Asiakkaiden tiedot
Yksityisasiakkaat:

Nimi, puhelin, sähköpostiosoite, osoitetiedot, laskutustiedot sekä asiakkuutta koskevia lisätietoja.

Yritysasiakkaat:
Yrityksen nimi, y-tunnus, osoitetiedot, laskutustiedot, maksuehdot, yhteyshenkilön nimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, muut tiedot jotka täyttänyt kotisivujen yhteydenottolomakkeen kautta.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisterin tietosisältö kerätään asiakassuhteen elinkaaren eri vaiheissa.

7. Henkilötietojen luovutukset ja siirto

Tietoja ei luovuteta yrityksen Tmi Toni Vilanderin ulkopuolelle muutoin kun toimivaltaisen viranomaisen esittämien vaatimusten ja lakiin perustuvien edellytysten mukaisesti. Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen säilytys

Henkilötietoja säilytetään vain niin kauan, kun on tarpeen tässä rekisteriselosteessa määriteltyjen henkilötietojen käsittelytarkoitusten toteuttamiseksi ottaen huomioon lainsäädännön asettamat rajoitukset. Vanhentuneet tarpeettomat tiedot hävitetään asiaankuuluvalla tavalla.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Tiedot säilytetään sähköisissä järjestelmissä, jotka palomuurin, salasanoin tai sormenjälkitunnistuksella suojattu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukitussa tilassa ja on saatavilla vain tietoon oikeuttavilla henkilöillä.

10. Evästeet

Rekisterinpitäjä käyttää verkkosivuillaan evästeitä. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka tallennetaan verkkosivuston käyttäjän tietokoneelle tai muulle päätelaitteelle, eivätkä ne vahingoita käyttäjän laitetta. Käyttäjä voi halutessaan poistaa evästeet käytöstä.

11. Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus saada itseään koskevat tiedot kopiona itselleen. Pyyntö tietojen toimittamiseen tulee tehdä sähköisesti rekisterin pitäjän sähköpostiosoitteeseen.

12. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia rekisterinpitäjää korjaamaan rekisterissä oleva virheellinen tieto itseään koskien. Korjauspyyntö tulee tehdä sähköisesti rekisterin ylläpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

13. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia varten. Kielto tulee tehdä sähköisesti rekisterin ylläpitäjän sähköpostiosoitteeseen.

Klikkaa tästä takaisin etusivulle.

bottom of page